اندروید

کانفیگ command line اندروید

کانفیگ command line اندروید

تمام کارهایی که ما برای ایجاد یک اپ با  نرم افزارAndroid Studio   در برنامه نویسی اندروید انجام می دهیم را با استفاده از ابزار Command Line   که در SDK   موجود می باشد نیز میتوان انجام داد.

برای اضافه کردن این ابزار به System Patch  سیستم عامل باید....